Vanwarm International Hotel Hangzhou

60 Xiangji Road
Hangzhou
China