Taipei Garden Hotel

No.1, Sec.2, Jhonghua Road,
Taipei
Taiwan