Hotel Sanoya (Ryokan)

Shiokojiagaru, Higashinotouindori,
Kyoto
Japan