Baolijin Business Hotel

1 Leyuan Avenue
Tianjin
China