JUNAN BUSINESS HOTEL DOWNTOWN

143 Fahuasi Street
Beijing
China