XINYU CITY HOTEL DOWNTOWN

315 Wenhui Roa
Hangzhou
China