GANJIN BUSINESS HOTEL

136 Xinkai Road
Tianjin
China