LAKESIDE HOTEL HANGZHOU

3 Baochu Road
HANGZHOU
China