SUPER 8 BEIJING SHANG DI

15 XINXI ROAD
Beijing
China