BEIJING BEST HOTEL

34 DONGSHI SHI TIAO
BEIJING
China