JINDU BUSINESS HOTEL

1 Bingjiang Road
Guangzhou
China