SUPER 8 HOTEL HANGZHOU PING HA

No 29 Zijinguan Lane
Hangzhou
China