Sunroute Shinagawa Seaside Htl

Tower 4 12 8 Higashi Shinagawa
Tokyo
Japan