Golden Strand Hotel

85 Shepherds Bush Road
London
United Kingdom