GUANGXI TIANFEE BUSINESS

238 EAST MING XIU ROAD
NANNING
China