WEST LAKE GOLDEN PLAZA HOTEL

131 JIEFANG ROAD
ZHEJIANG
China