Holiday Inn Tianjin Riverside

East Haihe Rd., Hebei District
Tianjin
China