DESIGNERS BUSINESS HOTEL

No 189 Dongzong Avenue
Dongguan
China