Niseko Freedom Inn

Asahi 305-8, Abuta-gun
Kutchan
Japan