QIAN DAO HU HOTEL HUANGPU

1735 South Of Xizang Road
SHANGHAI
China