JING CHUAN HOTEL

144 Xi Yi Duan The First Ring
Chengdu
China