Vladivostok Hotel

Naberezhnaya str. 9-10
Vladivostok
Russian Federation