Listel Shinjuku Hotel Tokyo

5-3-20 Shinjuku
Tokyo
Japan