XIANG MING LUXURY HOTEL

2 Yingbin Road
Huangshan
China