Citadines Shinjuku Tokyo

1-28-13 Shinjuku-shinjuku-ku
Tokyo
Japan