EASY INN XIAMEN

NO. 2 BANWEI ROAD - SIMING DI
Xiamen
China