Grand Royal Hotel

483 Zhong Shan Ave
Guangzhou
China