Howard Johnson Inn Toronto Scarborough

4694 Kingston Road
Toronto
Ontario
Canada