CHANG AN BUSINESS HOTEL

No.1133 Shennan East Road
Shenzhen
China