Benten no yado Itsukushima

634 Miyajima-cho
Hatsukaichi
Japan