BEIJING JINGANG AIRPORT HOTEL

19 Jingshun Road
Beijing
China