EKATERINBURG CENTRALNY HOTEL

74 MALYSHEVA STREET
Ekaterinburg
Russian Federation