HUASHAN BUSINESS HOTEL

420 Huanshi East Road
Guangzhou
China