HONGRUI JINLING GRAND HOTEL HEF

1799 QI MEN ROAD
HEFEI
China