ZHONGTANG TRADITIONAL COURTYARD

192 De Shengmen Street
Beijing
China