BRAIM XIANGJIANG HOTEL

1 Binjiang South Road
Zhuji
China