Hearton Hotel Higashishinagawa

4-13-27 Higashishinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
Japan