Hotel Sunroute Patio Omori

3-33-3 Minami-Oi, Shinagawa-Ku
Tokyo
Japan