FASHION LOTUS HOTEL TIAN JIN

No 1 Feng Shui Yuan
Tianjin
China