Hilton Maldives / Iru Fushi Resort & Spa

Noonu Atoll Republic Of Maldives
Iru Fushi
Maldives