TIANRUI BUSINESS HOTEL

No 26 Shuiximen street Yingze
Taiyuan
China