VICTORIA INTERNATIONAL HOTEL LU

66 Zhongshan Road
Tianjin
China