FUSHENG AIRPORT HOTEL

3 East Minhang Road
Qingdao
China