QIN HUANG DAO GRAND HOTEL

96 Yingbin Road
Qinhuangdao
China