Hotel Bani Park Palace

D-160, Kabir Marg
Jaipur
India