Hotel Maharaja Residency

15/16 Pratap Nagar, Vaishali Nagar
Jaipur
India