Haveli Inn Pal

Opp.Lake Gulab Sagar
Jodhpur
India