Citrus Sukhumvit 22 Bangkok

14/4 Sukhumvit Soi 22
Bangkok
Thailand