YIN YE YANSHAN RESORT HOTEL

72 Yanqian Road
Jiangmen
China