GARDEN RESORT HOTEL DAGANG

12 Tiyu Road Dagang
Guangzhou
China